tri ân

Dạy trẻ nói lời “Cảm ơn” – một “nghệ thuật” khó

Dạy trẻ “Khách sáo thế!” Nếu đó chỉ là một cách đáp lại lịch sự thì còn hiểu được, đằng này tôi thấy nhiều người thực sự cho rằng, người thân mà cảm ơn nhau là “khéo” một cách khó chịu và không đáng. Nhưng rồi có hình ảnh phổ biến thế này: chính những người lớn more »